Menu
Milieu & kwaliteit
Op een camping is het niet alleen van belang om een comfortabele accommodatie te hebben. Juist op een camping speelt de natuur een hoofdrol in het creëren van het ultieme vakantiegevoel. Camping de Kreekoever is dan ook heel zuinig op de prachtige omgeving en de camping in het bijzonder. Met die reden zijn er diverse afvalcontainers aanwezig voor gescheiden inzameling van papier, glas, plastic, groenafval, hout en puin. Door deze mogelijkheid te bieden vinden alle restmaterialen op een verantwoorde manier hun weg naar recyclingcentra.

Voor de aanschaf van vuilniszakken kunt u in de kampwinkel terecht en uw chemisch toilet is te legen bij de daarvoor bestemde stortbakken in het sanitair-gebouw. Klein chemisch afval, zoals bijvoorbeeld batterijen, verzoeken wij u in te leveren bij de receptie. Wij zullen ervoor zorgdragen dat ook deze artikelen verantwoord vernietigd zullen worden. Zo houden we samen Camping de Kreekoever en de omringende natuur schoon.